Megvalósult közös projekt: ENTUDAT

Az Aqua-Terra Lab Kft. a VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft.-vel és az Apertech Kft.-vel közösen 259,57 millió forint támogatást nyert a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című pályázati kiíráson. A GOP-1.1.1-11-2012-0455 számú támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg 85%-át az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja, 15%-a pedig Magyarország központi költségvetése finanszírozza. A 347,31 millió forintos összköltségvetésű beruházásból egy új eszköz- és alkalmazáscsomag fejlesztés készült el. A projekt eredményeként elkészült komplex eszköz- és alkalmazáscsomag az Európa 2020 növekedési stratégia, a “Kapcsold ki!” program kereteibe illeszkedő, környezettudatosságra és hatékony energiafelhasználásra ösztönző, illetve ennek alapjait megteremtő eszköz. A projekt során olyan rendszer került kialakításra, amely lehetővé teszi a mérőóra cseréje nélkül kialakítható intelligens fogyasztásleolvasást, és az így nyert információk alapján támogatja a fogyasztót a hatékony energiafelhasználásban is. Kiemelt cél a lakossági és intézményi energiatudatosság növelése. A kialakítandó rendszer hatékonyan támogathatja nemcsak a fogyasztói, de a kormányzati operatív, illetve statisztikai célokat is, és információforrás lehet a közműszolgáltató cégeknek. Ennek megfelelően a projekt keretében kiépítésre került egy központi adatbázis, mely a felhasználás jellegétől függően képes az adatok tárolására és tételes vagy aggregált információkat szolgáltat az arra feljogosított személyeknek, szervezeteknek. A rendszer az EU-stratégia alapján támogatja a kormányzat operatív, illetve statisztikai céljait, információforrás lehet a közműszolgáltató cégeknek. A fejlesztésről az Aqua-Terra Lab Kft. szolgál bővebb információval.

Pályázó neve:     AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése:     Lakossági és intézményi fogyasztók energiatudatosságát és energiahatékonyságát támogató komplex eszköz- és alkalmazáscsomag fejlesztése
Pályázati kiírás megnevezése:     1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
Forrás megnevezése:     ERFA
Beruházás helye (régió):     Közép-Dunántúl
Beruházás helye (megye):     Veszprém
Beruházás helye (helység):     Veszprém
Megítélt összeg:     259 571 545 HUF
Támogatás aránya:     75 %
Támogatási döntés dátuma:     2013.02.28
Projekt tényleges kezdete:     2013-03-01
Projekt tényleges befejezése:     2015-08-31

Bővebb információ: www.aquaterra.hu/

* -al jelölt mezők kitöltése kötelező