Megvalósult közös projekt: GRID

A Combit Zrt., az Apertech Kft.-vel, a Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zrt.-vel és a Miskolci Egyetemmel közösen 386,4 millió forint támogatást nyert az „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című pályázati kiíráson. A GOP-1.1.1-11-2012-0512 számú támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg 85%-át az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja, 15%-a pedig Magyarország központi költségvetése finanszírozta.

A projekt összköltsége 486 millió Ft volt.

A projekt eredményeképp létrejött rendszer a felszíni vizek (patakok, vízfolyások, folyók, tavak, tározók) minőségi jellemzőinek folyamatos monitorozásával, szükség szerinti ellenőrző mérések elvégzésével biztosítja a fenntartható fejlődés három legfontosabb jellemzőjének, az élővilágnak, a környezetnek és a vizek környezetébe telepített technológiáknak a magas szintű, hatékony védelmét.

A legfontosabb elemek:

  • Objektív és modelleken alapuló vizsgálati módszer a vízminőség meghatározására, a szükséges mérések prediktív kiválasztására.
  • A vízminőséget befolyásoló jellemzők és a paraméterek közötti reprodukálhatóságot biztosító, valamint a folyamat modellezésére alkalmas áramlási vizsgáló referencia laboratóriumi környezet.
  • Szenzorokra épülő mérő-berendezések és az ezekből felépülő grid alapú mérőhálózat.
  • A környezeti állapotértékelést támogató modellező szoftver.
  • Átfogó szolgáltató rendszer, amely ingyenes (Free Premium) alapcsomagjain túl egyedi igényekre szabott alkalmazásokat kínál.
  • Korábban keletkezett, publikus adatok integrálása és elérése.

Pályázó neve: COMBIT Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt megnevezése:            On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú vízminőség monitoring és szakértői rendszer

Pályázati kiírás megnevezése:            1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Forrás megnevezése:             ERFA

Beruházás helye (régió):         Közép-Dunántúl

Beruházás helye (megye):      Veszprém

Beruházás helye (helység):     Veszprém

Megítélt összeg:          386 452 160 .- HUF

Támogatás aránya:      80 %

Támogatási döntés dátuma:   2013.04.24

Projekt befejezése: 2015.08.31

 

Bővebb információ: www.combit.hu

* -al jelölt mezők kitöltése kötelező