Megvalósult projekt: Perovszkit alapú napelemek fejlesztése

Jelenleg a szilícium alapú panelek uralják a napelemek piacát, azonban úgy tűnik, hogy mostanra elérték a lehetőségeik határát három alapvető korlátozó tényező miatt:

(1) magas előállítási költségek,

(2) rugalmatlan forma és

(3) stagnáló hatékonyság.

Ezek meghatároznak egy elméleti minimális árat, amely alá nem a napelem panelek ára nem tud csökkeni, ami azt jelenti, hogy az ilyen beruházások elfogadható megtérülést jelenleg csak állami támogatás mellett képesek elérni, amely jelentősen nehezíti a megújuló energiaforrások további terjedését, annak ellenére, hogy ezek választ jelenthetnének a világ energiabiztonsággal és fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos problémáira.

A projekt célja, hogy ezeket a korlátokat feloldja azzal, hogy az aktív rétegben a szilíciumot perovszkit alapú vegyületre cseréli, ezzel az innovatív megoldással megoldást kínálva mindhárom előzőleg említett nehézségre.

Az üzleti modellünk szerint két típusú panel kerülne értékesítésre direkt (saját értékesítési hálózat, webshop) és indirekt (disztribútorok) csatornákon keresztül, ezek aránya az induló üzleti időszak (2021 – 2023) végére várakozásaink szerint 50-50% lesz. A termék teljes piaca a világpiac (becsült mérete 2021-ben mintegy 54,71 mrd EUR), a piacra lépést alapvetően az európai piacon tervezzük (a világpiac nagyságrendileg 1/3-a). A termék megcélzott vevői olyan vállalkozások, amelyek profilja a végfelhasználók (háztartások, közintézmények, ipari szereplők) energiaigényének kielégítése naperőművek vagy napelemes rendszerek építésével, telepítésével. A termék legfontosabb versenyelőnyei:

(1) jelentősen (50-60%-kal) olcsóbb ár

(2) csak kicsivel alacsonyabb, de robbanásszerűen növekvő teljesítmény

(3) rugalmas alak.

A megvalósított Phase 1-es projekt során elkészítettük a projekt megvalósíthatósági tanulmányát, amely – dióhéjban – az alábbi területekre terjedt ki:

-        technológiai megvalósíthatóság vizsgálata, a megoldásunk pozícionálása a technológiai alternatívákhoz képest

-        piackutatás a felhasználói igények és a tervezett üzleti modell validálására, versenytársak azonosítása, a megoldásunk pozícionálása a konkurens termékekhez képest

-        szabadalmi környezet felmérése (Freedom To Operate) és szellemi tulajdon stratégia kidolgozása

-        részletes üzleti terv és fejlesztési projekt és pályázat (Phase 2) kidolgozása.

A piacra vihető (TRL-9) készültségi szintű terméket ugyanezen pályázati konstrukció második fázisában (Phase 2) kívánjuk kifejleszteni a fejlesztés tervezett költsége ~2,7 millió EUR, az igényelt támogatás ~1,9 millió EUR.

 

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programjának keretében a 774686 azonosítójú támogatási szerződés által finanszírozásban részesült.

 

Jelen cikk, mint a konstrukcióhoz kapcsolódó kommunikáció kizárólag a szerző (kedvezményezett) véleményét tükrözi és sem a pályázati konstrukció végrehajtásáért felelős Ügynökség (EASME), sem pedig az Európai Bizottság nem felel annak információtartamért, valamint annak bárminemű további felhasználásáért.

* -al jelölt mezők kitöltése kötelező