KLASZTER PÁLYÁZAT

 

 

 

GINOP-1.3.2-15-2016-00005 PÁLYÁZAT

 

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül „Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GINOP-1.3.2-15-2016-00005 azonosító számon regisztrált, 2016.05.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.06. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

 

 

A kedvezményezett neve:

Alliance Klaszter Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A projekt címe:

Az Alliance Informatikai és Innovációs Klaszter szolgáltatásainak fejlesztése, nemzetközi megjelenésének erősítése

 

A szerződött támogatás összege: 49 998 250 Ft

 

A támogatás mértéke: 71.77 %

 

A projekt befejezésének dátuma: 2019.06.30.

 

Projekt azonosító száma: GINOP-1.3.2-15-2016-00005

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Elsődlegesen az Alliance Klaszter nemzetközi aktivitásának erősítése valósult meg. A projekt megvalósítás kötelező adminisztratív feladatai és a menedzsment szervezet szolgáltatásfejlesztésével kapcsolatos költségeken felül meghatározó részt képviselt a projektben a külpiaci megjelenés ösztönzése.

Az Alliance Klaszter korábbi célkitűzésének, stratégiai irányainak teljesülése eredményeként erősödött a klasztertagok közötti együttműködés, ennek köszönhetően számos közös projektet valósított meg a Klaszter. A részben támogatási forrásból, részben önerőből megvalósított projektek eredményeként az Alliance Klaszter olyan termék és szolgáltatás-portfólióval és kompetenciarendszerrel rendelkezik, melyek a hazai piaci sikerek után a külpiacokon is értékesíthetőek. A külpiaci jelenlét erősítésének szükségessége tehát egyrészről a klasztertagok termékeire és igényeire alapul, másrészről az exportlehetőségek jobb kihasználása a klaszter és tagjainak növekedési dinamikáját jelentős mértékben növelheti.

 

A projekt eredményei:

A projektzárásig 15 db külföldi kiállításon, konferencián való részvétel valósult meg a következő országokban: Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Németország, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Csehország, Bosznia Hercegovina.

4 db hazai helyszínű, nemzetközi részvételű konferencia került megtartásra;

2 db workshop is megrendezésre került a konferenciák témáihoz kapcsolódva;

1 db projektor és 1 db HDR TV beszerzése a magasabb szintű klasztermenedzsment szolgáltatások és hatékony együttműködés érdekében;

a Klaszter idegennyelvű honlapjának továbbfejlesztése a minőségibb közös megjelenés érdekében;

az Alliance Klaszter közös megjelenése érdekében grafikai tervezés, kiadványok fordítása és nyomtatása;

képzés 2 témakörben (nemzetközi projektek, projektmenedzsment), a Klasztertagok igényei alapján;

piackutatás Németországra, Ausztriára, Egyesült Királyságra és USA-ra vonatkozóan;

Nemzetközi klaszterminősítés "bronz" fokozatának megszerzése;

Klasztermenedzsment szolgáltatások színvonalának erősítése és a GINOP projekt adminisztrációja érdekében összesen 3 fő alkalmazása valósult meg a projekt keretében.

 

 

* -al jelölt mezők kitöltése kötelező